BG     EN

Румяна Константинова Пашова

Дипломиран експерт-счетоводител от 1999 г.
диплом № 502

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност


Доклад за прозрачност за финансовата 2015 година

Публикуван на 24.03.2016 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година

Публикуван на 5.03.2013 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година

Публикуван на 31.03.2012 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Публикуван на 29.03.2011 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 24.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Румяна Константинова Пашова
Град:София, 1618
Адрес:ул. Пирин 5
Телефон:+359 2 920 08 66
GSM:+359 885 27 86 81
e-mail:rkp@abv.bg